Hvad koster et år på Ærø Efterskole?

Her kan du læse mere om egenbetaling, støtteordningen, og hvad der er inkluderet i elevbetalingen. 

Elevbetaling:

42 uger á 2700 kr.

113.400 kr.

Indmeldelsesgebyr

2.500 kr.

I alt

115.900 kr.

Hvad dækker elevbetalingen over?

Ugeprisen på Ærø Efterskole dækker alle udgifter til hele skoleåret undtagen studieturen til udlandet.

Prisen dækker: Kost og logi, undervisning, ekskursioner, lejerskole og andre ture og tiltag såsom teaterture, koncerter, foredrag m.v. som indgår i skolens kalender. 

Der skal forventes en egenbetaling til studieturen til Japan.

Egenbetaling til studieture:
Der skal forventes en egenbetaling til studieturen på 12.000 kr, som betales i månedlige rater henover skoleåret. 

Hvis I som familie har svært ved at imødekomme egenbetalingen, så ring til os. Vi er klar til at hjælpe, så godt vi kan. 


Indmeldelsesgebyr 

Ved tilmelding sender skolen en opkrævning på et indmeldelses gebyr på 2500 kr.  

Hvad kan I få i støtte? 

Alle er berettiget til statsstøtte til et efterskoleophold. Statsstøtten bestemmes af forældrenes indkomst, som fratrækkes skolens ugepris. Støtten tager udgangspunkt i indkomsten 2 år før skole start. Det er således skatteåret 2020, der danner grundlag for støtten for skoleåret 2022/2023.

Du kan beregne, hvor et år på Ærø Efterskole koster for jer HER

Yderligere økonomisk støtte

Alle efterskoler modtager hvert år en pulje fra staten, der er øremærket til forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. 

Puljen hedder lokal efterskolestøtte og kan søges udover den almindelige statsstøtte.

Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner a 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. til et års efterskoleophold, men der kan i særlige tilfælde være tale om et større tilskud.

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer:

  • Familier med absolut lav indkomst
  • Familier med sociale udfordringer
  • Familier der er ramt af betydelig indkomstnedgang mellem beregningsåret og skoleåret
  • Familier, der er kommet i klemme pga. elevstøttereglerne (fx forældre med ny samlever)
  • Familier, med anden etnisk herkomst end dansk

Ring til os, hvis du er i tvivl

Du er altid velkommen til at ringe til os på 62 52 17 24, hvis du vil vide mere om statsstøtte, individuel støtte eller dine muligheder generelt. 

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig.

Besøg os på Ærø Efterskole.

Du er altid velkommen til at komme og få en rundvisning og uforpligtende samtale på skolen. Ring og aftal et besøg med vores forstander Mogens eller læs mere her.

Ring til Mogens og
book en rundvisning
+45 5119 8816