Klima & Kultur

Ønsker du at gøre en forskel og skabe forandringer i verden?

På KLIMA & KULTUR på Ærø Efterskole giver vi dig redskaberne til at forstå din egen kultur. Du lærer om mødet med andre kulturer, og hvordan man skaber kontakt, forbindelse og medfølelse. Du kan tage det med dig videre i dine drømme om fremtiden og en bedre verden for alle.

Vi skal på studietur for at opleve, hvordan andre mennesker lever i en helt anden kultur og et anderledes klima med andre udfordringer. Vores spørgsmål er ikke hvordan vi kan hjælpe – men hvad kan vi lære? Vi ønsker at gå i dialog og på den måde kunne bruge vores styrker og privilegier hensigtsmæssigt.

Verden er bygget på strukturer og hierarkier af magt og antagelser om andre. Både andre kulturer og andre levende væsener, der ofte er præget af fordomme og uvidenhed. Vi lærer dig at se strukturerne og undersøger, hvordan de påvirker din dagligdag både i mødet med andre mennesker og den verden du bor i.

Vi tager udgangspunkt i øens liv for at forstå forskellige aspekter af en bæredygtig tilværelse. Vi udforsker, hvad det betyder at leve et bæredygtigt liv og træffe bæredygtige valg i hverdagen ud fra konkrete eksempler – f.eks. landbrug og mad, transport og energi.

Vi kigger på samfundets og de politiske strukturer, der former den verden, vi lever i. Vi reflekterer over vores egne valg i forhold til den verden, vi gerne vil leve i. Og vi sætter det i perspektiv i en større global sammenhæng.

Vi kommer til at arbejde med flere af FNs 17 verdensmål, vi kommer til at arbejde praktisk, teoretisk, med øvelser og undersøgelser både inden for psykologi, filosofi, religion og økologi.

Med den forståelse kan vi selv tage ansvar og gøre en forskel, vi træder ud og møder verden og andre mennesker med respekt og medfølelse.

Er du klar til at få ændret dit blik på verden og andre mennesker? Tør du ændre dit blik på dig selv? Og vil du være med til at gå ud i din fremtid og bruge din styrke og din erfaring til at skabe mere kærlighed og balance?

Så er KLIMA & KULTUR linjefaget for dig.

I løbet af året skal vi arbejde med:

 • Kulturforståelse – øvelsesbaseret, opdag din kulturelle rygsæk, tag kulturbrillen af.
 • Kulturhistorie – imperialisme og kolonialisme, magt, hierarkier og ”den anden”.
 • Psykologi – neurovidenskab, nervesystemet, reaktioner og hormoner.
 • Filosofi/religion – verdensreligioner og livssyn.
 • Økologi – biologi, landbrug, virksomhedsbesøg og praktisk dyrkning af jorden.
 • Planlægning af afgrøder, forberedelse og dyrkning af jorden – samarbejde med køkkenlinjen.
 • From farm to fork – europæisk landbrugspolitik.
 • Klima – CO2-udledning, global opvarmning, klimaforandringer.
 • Bæredygtighed – personligt, samfundsmæssigt, politisk .
 • Ligestilling – mellem rig og fattig, øst og vest, mænd og kvinder.
 • Yoga – Stand still in the fire! Hvor står jeg i verden, hvordan er min styrke.
 • Meditation – opdag din omverden i fuld tilstedeværelse og iagttag dine reaktioner.

Underviser på Klima & Kultur

Anna Gundersen

“Jeg brænder for at udvide horisonter, udfordre og blive udfordret, forfølge min nysgerrighed og at skabe en mere nuanceret  forståelse af verden. Dét glæder jeg mig til at dele med mine elever.

Kandidat i antropologi