Dansk som andetsprog

Formålet med dansk som andetsprog er at klæde tosprogede elever på til deres daglige og faglige arbejde med det danske sprog. Undervisningen har fokus på at lære eleverne både faglige og førfaglige ord, således de er bedre rustet til arbejdet med det danske sprog i og uden for skolen. Undervisningen vil blive bygget op med fokus på zonen for nærmeste udvikling, hvormed der vil være fokus på den enkelte elevs faglige og sproglige ståsted.

Selve undervisningen i dansk som andetsprog vil tage udgangspunkt i interkulturel didaktik, således undervisningsformen og -indholdet vil have fokus på det flerkulturelle perspektiv og dermed tage højde for den enkelte elevs kulturelle og sproglige forudsætning. Vi vil i fællesskab arbejde med det danske sprog og den danske kultur på kreativ og inkluderende vis, hvor eleverne får lov til at tage ejerskab over undervisningens metoder og emnefelter. Skolens værdier som bæredygtighed, udsyn til verden og fællesskab vil være grundelementer i undervisningen, som vil tilrettelægges i tæt samspil med skolens øvrige fag.

Besøg os på Ærø Efterskole.

Du er altid velkommen til at komme og få en rundvisning og uforpligtende samtale på skolen. Ring og aftal et besøg med vores forstander Mogens eller læs mere her.

Ring til Mogens og
book en rundvisning
+45 5119 8816